Про нас

Кредитна спілка “Щедрість” заснована згідно рішення установчих зборів (Протокол № 1 від 16 липня 1997 року),зареєстрована 08.08.1997р., свідоцтво  АОО № 368875.  і діє на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про кредитні спілки”, „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, інших законів України та виданих відповідно до них нормативно-правових актів.

Функціонує кредитна спілка без відокремлених підрозділів.

Керівником фінансової установи, являється Боса Марія Іванівна.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління.

До складу Спостережної ради кредитної спілки “Щедрість” входять:

Синякевич Романа Йосипівна – голова спостережної ради,

Лосічко Софія Збігнівна – заступник голови спостережної ради,

Ільницька Марія Кирилівна – секретар спостережної ради,

Сідей Світалана Володимирівна – член спостережної ради,

Мазуркевич Зеновій Михайлович – член спостережної ради.

До складу Ревізійної комісії кредитної спілки “Щедрість” входять:

Бішко Ганна Григорівна – голова,

Полегенько Ганна Михайлівна – заступник,

Зінько Оксана Романівна – секретар.

До складу Кредитного комітету кредитної спілки “Щедрість” входять:

Боса Олександра Миронівна – голова,

Повх Ольга Іванівна – секретар,

Боса Марія Іванівна – член.

До складу Правління кредитної спілки “Щедрість” входять:

Боса Марія Іванівна – голова правління,

Вертелецька Тетяна Олегівна – головний бухгалтер,

Боса Олександра Миронівна – член.